Helsinki

2-24 SEP 2022

Drifts Art Festival warmly welcomes you to its second edition. The festival takes place in Kontula and Itäkeskus, Helsinki.

Drifts Art Festival toivottaa teidät lämpimästi tervetulleeksi. Toista kertaa toteutuva festivaali järjestetään Helsingin Kontulassa ja Itäkeskuksessa.

Theme

In 2022, Drifts focuses on the theme “Ghosts” to critically think about the diverse conditions that haunt our present. Ghosts give us space to reflect on societal fears and ghostly presences; to encounter beings and histories that have been forgotten, are conflictual, or cannot be fully understood nor explained; to go deeper into practices that delve with spiritual tropes, realms, rituals, and spells. The theme will be explored with a diverse group of local and international practitioners through the public program, such as audiovisual performances, films, and lectures.

Teema

Vuonna 2022 Drifts keskittyy teemaan "Ghosts" pohtiakseen kriittisesti nykyhetkessämme kummittelevia erilaisia ​​olosuhteita. Aaveet antavat meille tilaa pohtia yhteiskunnallisia pelkoja ja aavemaisia ​​olemuksia; kohdata olentoja ja historiaa, jotka on unohdettu, jotka ovat ristiriitaisia ​​tai joita ei voida täysin ymmärtää tai selittää; mennä syvemmälle käytäntöihin, joissa tutkitaan henkisiä trooppeja, ulottuvuuksia, rituaaleja ja loitsuja. Teemaa tutkitaan monipuolisen paikallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa julkisessa ohjelmassa, kuten audiovisuaalisissa esityksissä, elokuvissa ja luennoissa.

Heading

Program

2–24 SEP

Museum of Impossible Forms

3 SEP

Cultural Centre Stoa

2–24 SEP

Museum of Impossible Forms

2–24 SEP

Museum of Impossible Forms

2–24 SEP

Museum of Impossible Forms

2–24 SEP

Museum of Impossible Forms

2–24 SEP

Museum of Impossible Forms

3–4 SEP

Bar Idän Tähti

2–24 SEP

Museum of Impossible Forms

10 SEP

Kontula Skatehalli
Emännänpolku 1

2–24 SEP

Museum of Impossible Forms

2–24 SEP

Museum of Impossible Forms

2–24 SEP

Museum of Impossible Forms

2–24 SEP

Museum of Impossible Forms

10–11 SEP

Bar Wenla
Keinulaudankuja 4

17 SEP

Cultural Centre Stoa: Theater Hall