Back to Helsinki Page

Jeamin Cha

SCREENING

10 Sep

6 pm

18 min

Kontula Skatepark

On Guard portrays a paradox in the double role of “caring” and “guarding” by tracing the everyday tasks of a safety guard and a care-worker and finding intersections between them. Both nursing a patient and guarding a building involve a continuation of repetitive chores. Scenes of symmetry and horizons follow one another in order to accentuate the sense of rules and repetitiveness; within the scenery, K, the guard, is walking while calling someone. Within the building that seems to be tightly sealed, it becomes less and less clear what should be protected and what should be kept inside, as the daily patrol continues. By capturing objects that suddenly fall or collapse in the hallway or the underground parking lot, the video work depicts situations that are not quite out of the consciousness but yet to be fully understood. For instance, a mop falls down, a stack of chairs collapses, wires snap, and a shoe falls down; a series of daily situations increases the weight of anxiety.

On Guard kuvaa huolehtimisen ja vartioinnin kaksoisroolin paradoksia jäljittämällä turvamiehen ja hoitotyöntekijän jokapäiväisiä tehtäviä ja etsimällä niiden välisiä yhtymäkohtia. Sekä potilaan hoitamiseen että rakennuksen vartiointiin liittyy toistuvien askareiden jatkumo. Symmetria- ja horisonttikohtaukset seuraavat toisiaan korostaakseen sääntöjen ja toistuvuuden tunnetta; maiseman sisällä K, vartija, kävelee soittaessaan jollekulle. Tiiviisti suljetulta vaikuttavan rakennuksen sisällä päivittäisen partion jatkuessa käy yhä epäselvemmäksi, mitä pitäisi suojella ja mitä pitäisi pitää sisällä. Kuvaamalla esineitä, jotka yhtäkkiä putoavat tai romahtavat käytävällä tai maanalaisella parkkipaikalla, videoteos kuvaa tilanteita, jotka eivät ole vielä ihan poissa tajunnasta, mutta joita ei vielä täysin ymmärretä. Moppi kaatuu, tuolipino romahtaa, johdot katkeavat ja kenkä putoaa; sarja päivittäisiä tilanteita lisää ahdistuksen painoa.

Bio

Jeamin Cha (1986-) works variously between film, performance, and installation. She lives and works in Seoul. Cha’s works are not constituted of synthesized images, but lens-based, and ask about the possibilities and helplessness of visual arts and documentaries. She approaches the reality of individuals through processes of interviews and field studies, and notes how society permeates their lives.

Cha has participated in numerous group exhibitions and festivals, including; Asia Culture Center; KADIST; Barcelona Museum of Contemporary Art; National Museum of Modern and Contemporary Art; Museum of Contemporary Art Busan; Film at Lincoln Center; OCAT Museum; Gwangju Biennale; Seoul Museum of Art Biennale Mediacity; Berlin International Film Festival; Oberhausen International Short Film Festival; Jeonju International Film Festival.

jeamincha.info

Biografia

Jeamin Cha (1986-) työskentelee elokuvan, performanssin ja installaation parissa. Hän asuu ja työskentelee Soulissa. Cha:n teokset eivät koostu syntetisoiduista kuvista, vaan ne ovat linssilähtöisiä ja kysyvät kuvataiteen ja dokumenttielokuvan mahdollisuuksista ja avuttomuudesta. Hän lähestyy yksilöiden todellisuutta haastattelujen ja kenttätutkimusten kautta ja havainnoi, miten yhteiskunta läpäisee heidän elämänsä.

Cha on osallistunut lukuisiin ryhmänäyttelyihin ja festivaaleihin, kuten: Asia Culture Center, KADIST, Barcelonan nykytaiteen museo, National Museum of Modern and Contemporary Art, Museum of Contemporary Art Busan, Film at Lincoln Center, OCAT Museum, Gwangju Biennale, Seoul Museum of Art Biennale Mediacity, Berliinin kansainväliset elokuvajuhlat, Oberhausenin kansainväliset lyhytelokuvajuhlat, Jeonjun kansainväliset elokuvajuhlat.