Back to Helsinki Page

Teo Ala-Ruona

PERFORMANCE

3 Sep

5 pm

50 min

Cultural Centre Stoa: Theater Hall

Courtesy of Artist

Performance language English Lacuna is an autofictional solo work by performance artist Teo Ala-Ruona and the working group. Lacuna means an opening or a gap. It can be a missing or omitted part. For Ala-Ruona, its meaning is twofold. It's both a ghost—a parasitic memory of his body before transition, on the other hand it's a blissful void free of trauma. Ala-Ruona moves in and out of his body as if trying to fill and empty it at the same time. Emerging images from the past are being conjured on stage through movement, words, and screams. Ala-Ruona opens a portal to the interiors of his body: carnal visions, through the skin, entering the orifices and into an abyss.

Content notes: talk about eating disorder. Show includes loud voices and partial nudity.

There will be earplugs available for audience members.

Performance: Teo Ala-Ruona
Text: Teo Ala-Ruona and Tuukka Haapakorpi
Sound design and composition: Tuukka Haapakorpi
Dramaturgy: Ami Karvonen
Light and spatial design: Sofia Palillo
Production: Ehkä-production, Mad House Helsinki and Teo Ala-Ruona
Promopicture: Venla Helenius
Supported by: Arts Promotion Centre Finland
World premiere: 3.12.2021 XS festival / Contemporary art space Kutomo, Turku

Esityksen kieli englanti Kuvaus: Lacuna on performanssitaiteilija Teo Ala-Ruonan ja työryhmän autofiktiivinen sooloteos. Lacuna tarkoittaa aukkoa tai kuilua. Se voi olla puuttuva tai pois jätetty osa. Ala-Ruonalle sen merkitys on kaksijakoinen. Se on sekä aave—loiseva muisto hänen kehostaan ennen siirtymää, toisaalta se on autuaallinen tyhjiö, joka on vapaa traumasta. Ala-Ruona liikkuu sisään ja ulos kehostaan ikään kuin yrittäisi täyttää ja tyhjentää sitä yhtä aikaa. Esiin nousevia kuvia menneisyydestä loihditaan lavalle liikkeen, sanojen ja huudon kautta. Ala-Ruona avaa portaalin ruumiinsa sisätiloihin: lihallisia näkyjä, ihon läpi, suuaukkoihin ja pohjattomuuteen. Sisältöhuomio: Puhetta syömishäiriöstä.

Esitys sisältää kovaa ääntä ja osittaista alastomuutta.

Yleisölle on saatavilla korvatulppia.

Esitys: Teo Ala-Ruona
Teksti: Teo Ala-Ruona ja Tuukka Haapakorpi
Äänisuunnittelu ja sävellys: Tuukka Haapakorpi
Dramaturgia: Ami Karvonen
Valo- ja tilasuunnittelu: Sofia Palillo
Tuotanto: Ehkä-tuotanto, Mad House Helsinki ja Teo Ala-Ruona.
Promootio kuva: H: Venla Helenius
Tukijoina: Taiteen edistämiskeskus
Maailman ensi-ilta: 3.12.2021 XS-festivaali / Nykytaiteen tila Kutomo, Turku

Bio

Teo Ala-Ruona is a Helsinki based performance artist. His work focuses on speculative and somatic fiction and body horror in forms of performances, texts and sound installations. He explores topics of sex, queer ecology, toxicity and gender, and looks for ways to re-define language and narratives telling about pleasure and intimacy on a toxic Earth. By often using his own body as a site for various speculative stories to take place, he experiments on how through fiction he can transform himself, as well as the perspectives from which others look at his body.

Ala-Ruona's work has recently been shown in Baltic Circle -festival (Helsinki), XS-festival (Turku), Nocturnal Unrest -festival (Frankfurt), Bangkok Biennial (Bangkok) and Gas-gallery and Human Resources (Los Angeles). He has graduated from MA in Ecology and Contemporary Performance, at Helsinki Theatre Academy in 2018, and from MA in Art Education at Aalto University in 2016.

teoalaruona.net

Biografia

Teo Ala-Ruona on helsinkiläinen performanssitaiteilija. Hänen työnsä keskittyy spekulatiiviseen ja somaattiseen fiktioon ja kehokauhuun performanssien, tekstien ja ääni-installaatioiden muodossa. Hän tutkii seksin, queer-ekologian, myrkyllisyyden ja sukupuolen aiheita ja etsii tapoja määritellä uudelleen kieltä ja kertomuksia, jotka kertovat nautinnosta ja läheisyydestä myrkyllisellä maapallolla. Käyttämällä usein omaa kehoaan erilaisten spekulatiivisten tarinoiden tapahtumapaikkana hän kokeilee, miten fiktion kautta voi muuttaa itseään sekä niitä näkökulmia, joista muut katsovat hänen kehoaan.

Ala-Ruonan teoksia on viime aikoina ollut esillä Baltic Circle -festivaalilla (Helsinki), XS-festivaalilla (Turku), Nocturnal Unrest -festivaalilla (Frankfurt), Bangkokin biennaalissa (Bangkok) sekä Gas-galleriassa ja Human Resourcesissa (Los Angeles). Hän on valmistunut Helsingin Teatterikorkeakoulun ekologian ja nykysuorituksen maisteriksi vuonna 2018 ja Aalto-yliopiston taidekasvatuksen maisteriksi vuonna 2016.