Back to Helsinki Page

Sonya Schönberger

LECTURE PERFORMANCE

17 Sep

6:10 pm

30 min

Cultural Centre Stoa: Theater Hall

We buy roses in European supermarkets for a ridiculous low price.However, where these plants come from, under what circumstances and at what expense they got to Europe is usually left unconsidered when they reach the supermarket shelf. Kenya is the world's third largest exporter of cut flowers. About half of Kenya's 127 flower farms are concentrated around the freshwater Lake Naivasha, about 90 kilometers northwest of Nairobi.
In her lecture Kenyan Roses for the Kingdom, Sonya Schönberger deals with the cut rose industry in Kenya. She examines not only the emergence of this industry as a consequence and entanglement after the dissolution of colonial rule, but also the current ecological and social effects of this cultivation for the region in East Africa.

Ostamme ruusuja eurooppalaisista supermarketeista naurettavan edulliseen hintaan, mutta se, mistä nämä kasvit tulevat, missä olosuhteissa ja millä kustannuksilla ne ovat päätyneet Eurooppaan, jää yleensä huomioimatta, kun ne päätyvät supermarketin hyllylle. Kenia on maailman kolmanneksi suurin leikkokukkien viejä. Noin puolet Kenian 127 kukkatilasta on keskittynyt makean veden Naivasha-järven ympärille, noin 90 kilometriä Nairobista luoteeseen.
Luennossaan Kenyan Roses for the Kingdom Sonya Schönberger käsittelee Kenian leikkoruusu teollisuutta. Hän tarkastelee paitsi tämän teollisuudenalan syntyä siirtomaavallan purkautumisen jälkeisenä seurauksena ja kietoutumisena, myös tämän viljelyn nykyisiä ekologisia ja sosiaalisia vaikutuksia Itä-Afrikan alueella.

Bio

Sonya Schönberger studied social anthropology in Berlin and Zurich, as well as Experimental Media Design at the Berlin University of Arts (UdK). She lives in Berlin and works in a variety of media, such as photography, installation, theater, sound, publications and film. In her work, she primarily focuses on autobiographical challenges in life caused by political change, and additionally, examines the continuous effects colonial expansion has on flora and fauna.

Biografia

Sonya Schönberger opiskeli sosiaaliantropologiaa Berliinissä ja Zürichissä sekä kokeellista mediasuunnittelua Berliinin taideyliopistossa (UdK). Hän asuu Berliinissä ja työskentelee eri medioiden, kuten valokuvauksen, installaation, teatterin, äänen, julkaisujen ja elokuvan parissa. Työssään hän keskittyy ensisijaisesti poliittisten muutosten aiheuttamiin omaelämäkerrallisiin haasteisiin ja tarkastelee lisäksi siirtomaavallan laajentumisen jatkuvia vaikutuksia kasvistoon ja eläimistöön.