Back to Helsinki Page

Niko Hallikainen

PERFORMANCE

3 Sep

4 pm

40 min

Cultural Centre Stoa: Outdoor Stage

Courtesy of Artist

Urban planning is currently ruled by investment/construction companies who have zero interest in the emotional states within local neighborhoods. Every level of society is locked onto the all-encompassing hustle under the influence of rising energy prices and living costs. Citizens are deprived of enough time to mourn lost landmarks and to protect endangered public monuments—such as the outdoor shopping malls built in the 1960s.

Someone masked as a witchy ghost appears here to scare off investors and constructors, who enhance the class system's acceleration towards techno-feudalist segregation. The masked monster's scheme is to pop up in urban neighborhoods to perform magic spells with the help of linguistic holograms, sonic magnets and his dead father's spirit.

If the major obstacle to genuine democratic harmony is neoliberalism's corrupt illusion of middle-class neutrality, then the resolution to renewing the welfare state must be a phantom too—an extreme spiritual force quaking the public dome until you can sense a tower, somewhere, about to fall.

Kaupunkisuunnittelua hallitsevat tällä hetkellä investointi- ja rakennusyhtiöt, jotka eivät ole lainkaan kiinnostuneita tunnetiloista, jotka sisältyvät paikallisiin asuinalueisiin. Kaikki yhteiskunnan tasot ovat lukittautununeet kaiken kattavaan kiireeseen energian hintojen ja elinkustannusten nousun vaikutuksesta. Kansalaisilta riistetään riittävä aika surra kadonneita maamerkkejä ja suojella uhanalaisia julkisia muistomerkkejä - kuten 1960-luvulla rakennettuja ulko-ostoskeskuksia.

Joku noitamaiseksi aaveeksi naamioitunut henkilö ilmestyy tänne pelottelemaan sijoittajia ja rakentajia, jotka tehostavat luokkajärjestelmän kiihtyvää kehitystä kohti tekno-feodalistista erottelua. Naamioituneen hirviön suunnitelmana on ilmestyä kaupunkien lähiöihin tekemään taikoja kielellisten hologrammien, äänimagneettien ja kuolleen isänsä hengen avulla.

Jos aidon demokraattisen sopusoinnun suurin este on uusliberalismin turmeltunut illuusio keskiluokan neutraaliudesta, myös hyvinvointivaltion uudistamisen ratkaisun on oltava aave - äärimmäinen henkinen voima ravistelemassa julkista kupolia, kunnes voi aistia, että jossakin on torni sortumassa.

Bio

Niko Hallikainen is a performance poet and author from East Helsinki. Mystery Machine is a 40-minute poem performed in English, which is a fear-entertaining language the poet learned via unauthorized cable TV in 1996.

Biografia

Niko Hallikainen on performanssirunoilija ja kirjailija Itähelsingistä. Mysteerikone on 40-minuuttinen runoelma, joka esitetään englanniksi, pelon ja viihteen kielellä, jonka runoilija oppi luvattoman kaapelitelevision kautta vuonna 1996.