Back to Helsinki Page

Mora

PERFORMANCE

3 Sep

10:30 pm

2 hr

Bar Idän Tähti

Courtesy of Artist

MORA enters the ghostlike realm of DRIFTS 2022 by channeling their summon of escapism in relation to spectres of exorcism, societal demonization and mythical folklore. Their interpretation travels through deconstructed dystopian rave and gothic metal references while breaking the conventional pathway to harsh reality.

MORA astuu DRIFTS 2022:n aavemaiseen maailmaan kanavoimalla  eskapismikutsunsa suhteessa manaukseen, yhteiskunnalliseen demonisointiin ja myyttisen kansanperinteeseen. Heidän tulkintansa kulkee dekonstruoidun dystooppisen rave- ja gootti-metalliviittausten kautta rikkoen samalla perinteisen polun karuun todellisuuteen.

Bio

They have been an active enabler towards more community-based awareness as well as diverse label and collective work while remaining an independent approach. Curating and directing platforms as well as spaces to showcase and introduce acts and artists from various fields has been a collaborative effort for them to expand the cultural reach within conceptual projects and patterns.

Biografia

Mora on ollut aktiivinen edistäjä kohti yhteisöllisempää tietoisuutta sekä monipuolista levy- ja kollektiivityötä säilyttäen samalla itsenäisen lähestymistavan. Kuratointi ja ohjaaminen alustoja sekä tiloja esitellä ja esitellä tekoja ja taiteilijoita eri aloilta on ollut heille yhteistoimintaa laajentaa kulttuurista ulottuvuutta käsitteellisten hankkeiden ja mallien sisällä