Back to Helsinki Page

M.E.S.H.

PERFORMANCE

10 Sep

10:30 pm

50 min

Kontula Skatepark/Bar Wenla Outdoor

M.E.S.H. will be performing material drawing on his releases for Berlin's PAN and Janus labels, as well as new work for a forthcoming LP, and collaborations with artists such as Petra Cortright and Christopher Kulendran Thomas.

M.E.S.H. esittää materiaalia, joka on peräisin hänen julkaisuistaan berliiniläisille PAN- ja Janus-levymerkeille, sekä uutta työtä tulevaa LP:tä varten ja yhteistyötä taiteilijoiden kuten Petra Cortrightin ja Christopher Kulendran Thomasin kanssa.

Bio

James Whipple is an artist from California, known for a sound that can shift from the meditative to states of manic unease in its elaboration of the interior spaces of digital audio. As M.E.S.H. he has been a resident DJ at Berlin’s Janus club night and releases music mainly on PAN, including the albums Piteous Gate (2015) and Hesaitix (2017). Through Janus' own imprint he released Hart... Aber Fair in 2019, and in 2021 he released a compilation of live recordings called live & alternate versions 2014-2019. He is also a long-time collaborator with Slovenian artist Aleksandra Domanović, and has recently worked with the choreographer Elisa Zuppini.

hesaitix.net

Biografia

James Whipple on Kaliforniasta kotoisin oleva taiteilija, joka tunnetaan äänestä, mikä voi siirtyä meditatiivisesta maanisen levottomuuden tiloihin digitaalisen äänen sisätilojen käsittelyssä. M.E.S.H. -nimellä hän on toiminut residenssi-DJ:nä Berliinin Janus-klubi-illassa ja julkaisee musiikkia pääasiassa PAN:lla, muun muassa albumit Piteous Gate (2015) ja Hesaitix (2017). Januksen oman imprintin kautta hän julkaisi Hart... Aber Fairin vuonna 2019, ja vuonna 2021 hän julkaisi live-äänitteistä koostuvan kokoelman nimeltä live & alternate versions 2014-2019. Hän on myös pitkäaikainen yhteistyökumppani slovenialaisen taiteilijan Aleksandra Domanovićin kanssa, ja hän on viime aikoina työskennellyt koreografi Elisa Zuppinin kanssa.