Back to Helsinki Page

KAIROS

PERFORMANCE

17 Sep

7:30 pm

30 min

Cultural Centre Stoa: Theater Hall

Courtesy of Artist

Kuunsilta describes the bridge that forms when the moon is reflected on the water's surface. On this bridge a spirit is haunted by a life they cannot be a part of anymore. Kairos presents an open stage for spoken word poetry where the host Kihwa-Endale will share her poems in between performances. The theme ‘Kuunsilta’ comes with these initial starting points: What parts of yourself are hard to see because they are hidden; not because they don’t exist? What parts of yourself are hard to see, not because they don’t exist—but because they are hidden.
Is there a person that you feel closest to, even though they are absent from your everyday life? Do you still see your past in your present?

love, loss
tactile, emotion
dream, reality
confusion, certainty
home What are your thoughts, stories and poems?

Sign up for the open stage is recommended, @kairos.helsinki on Instagram.

KUVAUS: Kuunsilta kuvaa muotoa, joka syntyy kuun heijastuessa veden pintaan. Tällä sillalla henkeä vainoaa elämä, johon hän ei voi enää kuulua. Kairos kutsuu yleisöä spoken word—runouden äärelle ja lavalle, jossa Kairos kollektiivin Kihwa-Endale jakaa myös omia runojaan esitysten välissä. 'Kuunsilta' teeman lähtökohtana toimivat seuraavat kysymykset: Mitä osia itsestäsi on vaikea nähdä? Ei siksi, ettei niitä olisi olemassa—vaan siksi, että ne ovat piilossa. Onko olemassa ihminen, jota tunnet olevasi lähimpänä, vaikka hän on poissa jokapäiväisestä elämästäsi? Näetkö yhä menneisyytesi nykyisyydessäsi?

rakkaus, menetys
tunto, tunne
uni, todellisuus
hämmennys, varmuus
koti Mitä ajatuksia, tarinoita ja runoja sinulla on?

Open stage—lava on avoin kaikille. Voit ilmoittautua Instagramissa @kairos.helsinki.

Bio

Kairos is a project by Alexandra Mitiku that was started with the intention to connect people through creativity. The meaning of the word kairos (n.) describes the delicate perfection of time and place that allow specific movements and words to happen. Similarly this is the meaning of a host. With this project, Alexandra hosts events such as workshops, poetry sessions, and experimental exhibitions. Through these, a continuance is formed between audience, artist and creativity. At its heart, Kairos is a soft space for different narratives to meet and explore artistic expression

Biografia

Kairos on Alexandra Mitikun projekti, joka aloitettiin tarkoituksenaan yhdistää ihmisiä luovuuden kautta. Kairos-sanan merkitys kuvaa ajan ja paikan herkkää täydellisyyttä, joka mahdollistaa tiettyjen liikkeiden ja sanojen tapahtumisen. Samoin tämä tarkoittaa sanaa “host”. Alexandra järjestää tässä hankkeessa tapahtumia, kuten työpajoja, runosessioita ja kokeellisia näyttelyitä. Näiden kautta muodostuu jatkumo yleisön, taiteilijan ja luovuuden välille. Ytimeltään Kairos on pehmeä tila, jossa erilaiset tarinat voivat kohdata ja tutkia taiteellista ilmaisua.