Back to Helsinki Page

Ho Tzu Nyen

SCREENING

3 Sep

6:50 pm

18 min 46 sec

Cultural Centre Stoa: Theater hall

Courtesy of Artist and Kiang Malingue Gallery

In 2 or 3 Tigers, Singapore artist Ho Tzu Nyen explores the figure of the weretiger: a shape-shifting being crossing the ontological boundary separating the human from the animal. In Malay cosmology, weretigers were seen as communicating with the world of the ancestors and spirits.
The work takes its cue from the lithograph, Road Surveying Interrupted in Singapore (c. 1865). The print depicts George Drumgoole Coleman, the colony’s Superintendent of Public Works, and his entourage of convict-laborers under attack by a tiger. The tiger leaps at the tool used for the land survey, the theodolite —an image that serves as an allegory for the rupture of colonial modernity.
The figures from the print have become digitally animated characters, with Coleman and the tiger, like sun and moon, orbiting each other as they transform into each other. Thus, history’s repressed is mapped onto the genre of the animated moving image—a genre that has always been crossing ontological boundaries, the powers of shape-shifting, and human-animal metamorphosis. 2 or 3 Tigers is part of a long-term research project that interrogates histories of and from Southeast Asia. The research has taken the form of theatre performances such as Ten Thousand Tigers (2014), various film installations, text, and lectures.

Singaporelaistaiteilija Ho Tzu Nyen tutkii teoksessaan 2 or 3 Tigers (2 tai 3 tiikeriä) ihmis-ja eläinolentoa erottavan ontologisen rajan ylittävää, muotoa muuttavaa olentoa. Malaijin kosmologiassa ihmistiikerin katsottiin olevan yhteydessä esi-isien ja henkien maailmaan.
Teos pohjautuu litografiaan Road Surveying Interrupted in Singapore (n. 1865). Vedoksessa on kuvattu siirtomaan julkisten töiden päällikkö George Drumgoole Coleman ja hänen seurueensa vankityöläisiä tiikerin hyökkäyksen kohteena. Tiikeri hyppää maanmittauksessa käytetyn työkalun, teodoliitin, kimppuun—kuva toimii allegoriana siirtomaa-aikaisen moderniteetin murtumisesta.
Painokuvan hahmoista on tullut digitaalisesti animoituja hahmoja. Coleman ja tiikeri kiertävät toisiaan auringon ja kuun tavoin, kun ne muuntuvat toisiksiin/sulautuvat yhteen. Näin historian tukahdutettu ääni kartoitetaan animoidun liikkuvan kuvan lajityyppiin—lajityyppiin, joka on aina ylittänyt ontologisia rajoja, muodonmuutoksen voimaa ja ihmisen ja eläimen metamorfoosia. 2 or 3 Tigers on osa pitkäaikaista tutkimusprojektia, jossa käsitellään Kaakkois-Aasian ja Kaakkois-Aasian historiaa. Tutkimus on toteutettu teatteriesityksinä, kuten Ten Thousand Tigers (2014), erilaisina elokuvainstallaatioina, teksteinä ja luentoina.

Bio

Script, directions, edit: Ho Tzu Nyen3D modelling, motion capture + 3D animation: Mimic ProductionsMusic, vocals, motion: VindicatrixSound design, engineering: Jeffrey Yue
Project management: Stephanie GohCommissioning curators: Anselm Franke & Hyunkin Kim Commissioned by: Asia Culture Centre Creation and Institute of Asian Culture DevelopmentSupported by: Ministry of Culture, Sports and Tourism; Office for the Hub City of Asian Culture, Republic of Korea Special thanks: Kevin Chua, Robert Wessing

Ho Tzu Nyen makes films, installations, and performances that begin as engagements with historical and theoretical texts. His recent works are populated by metamorphic figures such as the weretiger (One or Several Tigers, 2017) and the triple agent (The Nameless, 2015), under the rubric of The Critical Dictionary of Southeast Asia, an ongoing meta project. One-person exhibitions of his work have been held at the Toyota Municipal Museum of Art (2021), the Yamaguchi Center for Arts and Media [YCAM] (2021), and the Edith-Russ-Haus for Media Art (Oldenburg, 2019). He represented the Singapore Pavilion at the 54th Venice Biennale (2011). Recent group exhibitions include the 13th Gwangju Biennale (2021), Aichi Triennale (2019) and 2 or 3 Tigers at the Haus der Kulturen der Welt, Berlin (2017). Together with Taiwanese artist Hsu Chia-Wei, he also co-curated The Strangers from Beyond the Mountain and the Sea, the 7th Asian Art Biennial (2019) at the National Taiwan Museum of Fine Arts.

Biografia

Käsikirjoitus, ohjaukset, editointi: Ho Tzu Nyen3D-mallinnus, liikkeenkaappaus + 3D-animaatio: Mimic Productions
Musiikki, laulu, liike: VindicatrixÄänisuunnittelu, tekniikka: Jeffrey Yue
Projektinhallinta: Stephanie GohToimeksiannon kuraattorit: Anselm Franke & Hyunkin Kim Toimeksiantaja: Asia Culture Centre Creation ja Institute of Asian Culture DevelopmentTukena: Kulttuuri-, urheilu- ja matkailuministeriö; Aasian kulttuurin keskuskaupungin toimisto, Korean tasavalta Erityiskiitokset: Kevin Chua, Robert Wessing

Ho Tzu Nyen tekee elokuvia, installaatioita ja performansseja, jotka pohjautuvat historiallisiin ja teoreettisiin teksteihin. Hänen viimeaikaisia teoksiaan kansoittavat metamorfiset hahmot, kuten ihmetiikeri (One or Several Tigers, 2017) ja kolmoisagentti (The Nameless, 2015), jotka kuuluvat meneillään olevan metaprojektin The Critical Dictionary of Southeast Asia alle. Hänen töitään on ollut soolonäyttelyissä Toyota Municipal Museum of Artissa (2021), Yamaguchi Center for Arts and Media [YCAM] (2021) ja Edith-Russ-Haus for Media Artissa (Oldenburg, 2019). Hän edusti Singaporen paviljonkia 54. Venetsian biennaalissa (2011). Viimeaikaisiin ryhmänäyttelyihin kuuluvat 13. Gwangjun biennaali (2021), Aichi Triennale (2019) ja 2 tai 3 tigers Berliinin Haus der Kulturen der Weltissa (2017). Yhdessä taiwanilaisen taiteilijan Hsu Chia-Wein kanssa hän myös kuratoi yhdessä The Strangers from Beyond the Mountain and the Sea -näyttelyn, 7. Aasian taidebiennaalin (2019) Taiwanin kansallisessa taidemuseossa.