Back to Helsinki Page

Hanna Heilborn, David Aronowitsch

SCREENING

10 Sep

7:30 pm

8 min

Kontula Skatepark

"Cause right now I'm just in a dark coffin with nothing. Unkilled. I'm underground. "It's Craig who talks inside a custody for migrants in the U.K. He has been detained for four years without knowing anything about how long he will be imprisoned." Unkilled is a film project about the global system of detention of migrants. It is a project that has evolved from our previously animated documentary films. Unkilled is a graphically animated documentary film.

Production Facts
Directors: David Aronowitsch, Hanna Heilborn
Interview: Hanna Heilborn
Animation: Kaoru Furuko
Editor: David Aronowitsch
Research: Elin Eriksson
Sound Editing and Mix: Claes Lundberg
Graphics: Alexis Holmqvist
Online: Neil Wigardt
Thanks to Detention Action, Ben Du Preez
Producers: Elin Kamlert, Hanna Heilborn, David Aronowitsch With the support of The Swedish Film Institute, Juan Pablo Libossart
Production Company: Story AB © Story AB 2018

"Koska juuri nyt olen vain pimeässä arkussa ilman mitään. Tappamatta. Olen maan alla. "Se on Craig, joka puhuu sisällä maahanmuuttajien säilöönottoyksikössä Isossa-Britanniassa. Häntä on pidetty vangittuna neljä vuotta tietämättä mitään siitä, kuinka kauan hän on vankina." Unkilled on elokuvaprojekti maahanmuuttajien maailmanlaajuisesta säilössäpitojärjestelmästä. Se on projekti, joka on kehittynyt aiemmin animoimistamme dokumenttielokuvista. Unkilled on graafisesti animoitu dokumenttielokuva.

Tuotantotiedot
Ohjaajat: David Aronowitsch, Hanna Heilborn
Haastattelu: Hanna Heilborn
Animaatio: Kaoru Furuko
Toimittaja: David Aronowitsch
Tutkimus: Elin Eriksson
Äänileikkaus ja miksaus: Claes Lundberg
Grafiikka: Alexis Holmqvist
Online: Neil Wigardt
Kiitokset Detention Actionille, Ben Du Preezille.
Tuottajat: Elin Kamlert, Hanna Heilborn, David Aronowitsch. Ruotsin elokuvainstituutin tuella, Juan Pablo Libossart.
Tuotantoyhtiö: Story AB © Story AB 2018

Bio

David Aronowitsch has been doing documentary films since many years. Examples of films; Facing Genocide (2010) about Khieu Samphan, the Head of State during the Khmer Rouge regime in Cambodia, I am Dublin (2015) about Ahmed from Somalia who is caught in limbo in the EU migration system, and Idomeni (2020), a film about two Yazidi families from Iraq. Hanna Heilborn studied scriptwriting at the Stockholm Dramatic Institute. Hanna has made the animated documentaries Hidden, Slaves and Sharaf with David Aronowitsch. Other examples of Hanna’s work; Big Mike (2005) about an aboriginal boy seeking his roots in Australia, The Wave (2014) for SVT and the short documentary Ruth (2015), one of six films in a series of children’s docs with international distribution. Hanna is also working with narrative processes as a dramaturgic advisor and senior lecturer at Arts Schools.

Biografia

David Aronowitsch on tehnyt dokumenttielokuvia jo vuosia. Esimerkkejä elokuvista; Facing Genocide (2010) Khieu Samphanista, Kambodžan punaisten khmerien hallinnon aikaisesta valtionpäämiehestä, I am Dublin (2015) Somaliasta kotoisin olevasta Ahmedista, joka on juuttunut EU:n siirtolaisjärjestelmään, ja Idomeni (2020), elokuva kahdesta Irakista kotoisin olevasta jesidiperheestä. Hanna Heilborn opiskeli käsikirjoittamista Tukholman draamainstituutissa. Hanna on tehnyt David Aronowitschin kanssa animaatiodokumentit Hidden, Slaves ja Sharaf. Muita esimerkkejä Hannan töistä; Big Mike (2005) aboriginaalipojasta, joka etsii juuriaan Australiassa, The Wave (2014) SVT:lle ja lyhytdokumentti Ruth (2015), yksi kuudesta elokuvasta kansainvälisessä levityksessä olevasta lasten dokkarisarjasta. Hanna työskentelee kerronnallisten prosessien parissa myös dramaturgisena neuvonantajana ja Taidekoulujen vanhempana lehtorina.