Back to Helsinki Page

Enna Bae

LECTURE

10 Sep

5:30 pm

30 min

Kontula Skatepark

Photography: Simon Barkworth, Reflection of purpose 2, 2017

I see what I (don’t) see
I know what I (don’t) know
I’m whom I’m (not)
And
This is what ( ) is (not)

The French expression ‘École Buissonnière’ implies the notion of student skipping school and hiding out in the bushes. The metaphor of the ‘bush’ as a place of resistance and creation is an ongoing curatorial research that began in 2017. I see what I (don’t) see is a lecture that focuses on the different place of bushes where the artists and writers reimagine with their own languages; melancholy, anxiety, oblivion, oppression, transcendence, etc. ( ) in I see what I (don’t) see suggests that we recognize an unspoken space which cannot be properly named or seen.

Näen sen, mitä (en) näe.
Tiedän mitä (en) tiedä.
Olen se, joka (en) ole...
Ja
Tämä on mitä ( ) on (ei)

Ranskankielinen ilmaus "École Buissonnière" viittaa siihen, että oppilas lintsaa koulusta ja piiloutuu pusikkoon. Metafora "puskasta" vastarinnan ja luomisen paikkana on jatkuva kuraattoritutkimus, joka alkoi vuonna 2017. I see what I (don't) see on luento, joka keskittyy puskien erilaisiin paikkoihin, joissa taiteilijat ja kirjailijat kuvittelevat uudelleen omilla kielillään; melankoliaa, ahdistusta, unohdusta, sortoa, transsendenssiä jne. ( ) in I see what I (don't) see viittaa siihen, että tunnistamme puhumattoman tilan, jota ei voi kunnolla nimetä tai nähdä.

Bio

Enna Bae (1974-) is currently working as independent curator and writer in Seoul. Bae’s curatorship is based on the research of live-ness and its fictional experience exploring divers art platforms; performance, exhibition, festival and biennial. Bae studied the French Literature in Seoul and obtained the master of Gestion des Institutions Culturelles in Paris IX. Her first exhibition Cour des Miracle was selected and organized by Doosan Gallery Curatorial Open Call in 2018. She continued to organize group and artists’ solo exhibitions in Seoul; Welcome Back at Space ISU (supported by Arts Council Korea) in 2020 and Soyoung Chung’s solo exhibition, Sea Cucumber, Manganese and Ear at One and J. Gallery in 2021. Since 2007, she has been collaborating with diverse institutions in Korea: Art Sonje Center, Media City Seoul, Gwangju Biennial and MMCA among others and may continue with more.

Biografia

Enna Bae (1974-) työskentelee tällä hetkellä itsenäisenä kuraattorina ja kirjailijana Soulissa. Baen kuraattorityö perustuu elävyyden ja sen fiktiivisen kokemuksen tutkimukseen, jossa hän tutkii erilaisia taidealustoja: performanssia, näyttelyä, festivaalia ja biennaalia. Bae on opiskellut ranskalaista kirjallisuutta Soulissa ja hankki maisterin tutkinnon Gestion des Institutions Culturelles Paris IX:ssä. Hänen ensimmäinen näyttelynsä Cour des Miracle valittiin ja järjestettiin Doosan Gallery Curatorial Open Call -tapahtumassa vuonna 2018. Hän jatkoi ryhmä- ja yksityisnäyttelyiden järjestämistä Soulissa; Welcome Back Space ISU:ssa (Arts Council Korean tukemana) vuonna 2020 ja Soyoung Chungin yksityisnäyttely Sea Cucumber, Manganese and Ear One and J. Galleriassa vuonna 2021. Vuodesta 2007 lähtien hän on tehnyt yhteistyötä erilaisten korealaisten instituutioiden kanssa: Art Sonje Center, Media City Seoul, Gwangju Biennial ja MMCA.