Back to Helsinki Page

Nural Moser

AV PERFORMANCE

10 Sep

9:10 pm

50 min

Kontula Skatepark

How much of our bodies do we own? In a society that is still heavily influence by post colonial structures, which directly feed into the patriarch dominated, capitalist system we currently life and survive through, this question is all too relevant to ask and at the same time to oppose. 

What does ownership mean anyway? If we want to own something in the first place, are we not feeding into exact those mechanisms we wish to liberate ourselves from? And how can full liberation from body-identity look like? 

Within the frame of these thinking exercises a cyclic practice will take place. A practice of reminiscence and reflection on different identities, concepts and conditions assigned to the body by ourselves and society. Our lives are an ongoing cycle of interdependent  experiences and interactions. Under this perspective everyday movements and rituals within ourselves and between each other are the basis of physical existence. 

The performance will manifest different rituals penetrating toxic trades of society but not linger within them.

Kuvaus: Kuinka paljon kehoistamme omistamme? Yhteiskunnassa, johon yhä vaikuttavat voimakkaasti siirtomaavallan jälkeiset rakenteet, jotka ruokkivat suoraan patriarkaatin hallitsemaa, kapitalistista järjestelmää, jonka kautta tällä hetkellä elämme ja selviämme, tämä kysymys on aivan liian ajankohtainen kysyä ja samalla vastustaa. 

Mitä omistaminen ylipäätään tarkoittaa? Jos haluamme ylipäätään omistaa jotakin, emmekö ruoki juuri niitä mekanismeja, joista haluamme vapautua? Ja miltä voi näyttää täydellinen vapautuminen kehoidentiteetistä? 

Näiden ajatteluharjoitusten puitteissa toteutetaan syklinen kokeilu. Harjoitus, jossa muistellaan ja pohditaan erilaisia identiteettejä, käsitteitä ja ehtoja, joita me yksilöinä, sekä yhteiskunta ovat asettaneet kehoille. Elämämme on jatkuva toisiinsa liittyvien kokemusten ja vuorovaikutusten sykli. Tästä näkökulmasta katsottuna jokapäiväiset liikkeet ja rituaalit itsessämme ja toistemme välillä ovat fyysisen olemassaolon perusta. 

Esitys ilmentää erilaisia rituaaleja, jotka tunkeutuvat yhteiskunnan myrkyllisiin kudoksiin, mutta eivät viivy niiden sisällä.

Bio

Nural Moser grew up as the first middle eastern - mixed raced generation in Austria, Vienna. Her father from former Syria, which now marks the long lasting conflict area of Syria, Turkey and Kurdistan, came to Austria in the late Seventies as a migrant worker. Her mother grew up and spent all her life in Vienna. They met while working together at the women and feminist center of the infamous squatted cultural venue WUK in Vienna. Her practice was and is inspired by the courage of her parents, their political engagement and many philosophical conversations with her father about his Muslim past, his experiences as an illegal immigrant in the West and his struggles with institutional authority. 

After graduating from the Higher Education School for Art and Design in Vienna, she went on to study Art History at the Vienna University. In 2010 she moved to London to study at Central Saint Martins University of Arts, where she graduated in Fine Art with a focus on sculpture and visual media. 

Since then she lives and works between London, Berlin and Vienna.

nuralmoser.com

Biografia

Nural Moser varttui Itävallassa, Wienissä osana ensimmäistä lähi-idän mixed race sukupolvea. Hänen isänsä oli kotoisin entisestä Syyriasta, joka nykyään on Syyrian, Turkin ja Kurdistanin pitkäaikainen konfliktialue, ja hän tuli Itävaltaan siirtotyöläisenä 70-luvun lopulla. Hänen äitinsä kasvoi ja vietti koko elämänsä Wienissä. He tapasivat työskennellessään yhdessä naisten ja feministien keskuksessa Wienin surullisenkuuluisassa WUK-kulttuuritalossa. Hänen praktiikkaansa inspiroi  hänen vanhempiensa rohkeus, heidän poliittinen sitoutumisensa ja monet filosofiset keskustelut hänen isänsä kanssa hänen muslimimenneisyydestään, kokemuksistaan laittomana maahanmuuttajana länsimaissa ja hänen kamppailustaan institutionaalisten auktoriteettien kanssa. 

Valmistuttuaan Wienin taidekorkeakoulusta hän jatkoi taidehistorian opintoja Wienin yliopistossa. Vuonna 2010 hän muutti Lontooseen opiskelemaan Central Saint Martinsin taideyliopistoon, jossa hän valmistui kuvataiteilijaksi pääaineenaan kuvanveisto ja visuaalinen media. 

Nyt hän asuu ja työskentelee Lontoossa, Berliinissä ja Wienissä.