Back to Helsinki Page

David Muñoz Alcántara

LECTURE PERFORMANCE

3 Sep

7:15 pm

10 min

Cultural Centre Stoa: Theater Hall

In defense of extraterrestrial soil, 2019. Video adaptation based on the documentary Chircales (The Brickmakers), 1972.

Anexperiment of process-poetry.
A material of invocation to favor the multitude of spirits struggling against extractivism.
An echoing verse calling for non-extractivist realities that have always been present, and a dream to the ones to come.
A reading to the subversive winds.
And perhaps an improvisation if the weather speaks back.

In wishful resonance, here some tuning in notes:

There is no environmental sustainability without environmental justice.
There is no environmental justice without racial justice.
There is no racial justice without class and gender abolition.
To abolish capitalism also means abolishing the border, the prison, the police, the corporation, and the state.

We must continue to demand the impossible: “All power to the imagination”

In the joyful reminder that the real power of art is to mobilize class struggle also in the imagination.

Prosessirunouden kokeilu.
Kutsumusaineisto, joka suosii louhintaa vastaan kamppailevien henkien moninaisuutta.
Kaikuva säe, joka kutsuu ei-ekstraktivististen todellisuuksien puolesta, jotka ovat aina olleet läsnä, ja unelma tuleville.
Lukeminen kumouksellisille tuulille.
Ja ehkä improvisaatio, jos sää puhuu takaisin. 

Toiveenmukaisessa resonanssissa, tässä muutamia merkintöjä: 

Ympäristön kestävyyttä ei ole ilman ympäristöoikeudenmukaisuutta.
Ympäristöoikeudenmukaisuutta ei ole ilman rotuoikeudenmukaisuutta.
Rotujen välistä oikeudenmukaisuutta ei ole ilman luokkien ja sukupuolen poistamista.
Kapitalismin lakkauttaminen tarkoittaa myös rajan, vankilan, poliisin, yritysten ja valtion lakkauttamista.

Meidän on jatkettava mahdottoman vaatimista: "Kaikki valta mielikuvitukselle"

iloisena muistutuksena siitä, että taiteen todellinen voima on mobilisoida luokkataistelu myös mielikuvituksessa.

Bio

David Muñoz-Alcántara works intersects art, architecture, philosophy, and research. They focus on producing and reproducing revolutionary poetics. They seek to forward the understanding of art as class struggle in the imagination and aesthetic praxis grounded in liberation struggles. Their work contributes to the organization of socio-ecological collective forefronts thriving for transformative justice and ecological Reparations. David Muñoz-Alcántara was a research fellow 2019-2020 at Utrecht BAK-Basis voor Actuele Kunst; and 2016-2017 researcher at Goldsmiths University of London. In 2021, received the Doctor of Arts dissertation award and honors from Aalto University. David is a Licensed Architect at UNAM-México since 2004. Together with the Red Forest assembly, they are currently convening the German Pavilion “Nomadic Cosmologies and Fugitive Power” at the 23 rd Milan Triennale, 2022.

Biografia

Hänen työssään yhdistyvät taide, arkkitehtuuri, filosofia ja tutkimus. Hän keskittyy tuottamaan ja toistamaan vallankumouksellista poetiikkaa. Hän pyrkii edistämään ymmärrystä taiteesta luokkataisteluna mielikuvituksessa ja vapautustaisteluihin perustuvana esteettisenä käytäntönä. He pyrkivät edistämään ymmärrystä taiteesta luokkataisteluna mielikuvituksessa ja vapautustaisteluihin perustuvana esteettisenä käytäntönä. Heidän työnsä edistää transformatiivisen oikeudenmukaisuuden ja ekologisen oikeudenmukaisuuden puolesta kukoistavien sosioekologisten kollektiivisten eturintamien organisointia. David Muñoz-Alcántara oli tutkijana 2019-2020 Utrechtin BAK-Basis voor Actuele Kunstissa; ja 2016-2017 tutkijana Lontoon Goldsmithsin yliopistossa. Vuonna 2021 sai taiteen tohtorin väitöskirjan palkinnon ja kunniamaininnan Aalto-yliopistosta. David on UNAM-Méxicon lisensoitu arkkitehti vuodesta 2004. Yhdessä Red Forest -kokoonpanon kanssa he ovat parhaillaan koolle kutsumassa Saksan paviljonkia "Nomadic Cosmologies and Fugitive Power" Milanon 23. Triennalessa 2022.