Back to Helsinki Page

Ahmed Al-Nawas

PERFORMANCE

10 Sep

7:50 pm

20 min

Kontula Skatepark

Completed in 1982, the Al-Rashid Hotel five-star hotel was intended to host the leaders of NonAligned countries during their 7th conference, but instead the building remained hostage to international conflict during the construction phase. Political tensions between Iraq and neighbouring country Iran quickly escalated into a widespread war. As a member of the Non-Aligned Movement (NAM), Iran experienced holding an international conference in Iraq as a political defeat. It would make all Third World countries guests of Iraq. Due to the war, the conference was finally postponed by a year. India, a founding member of NAM, was elected host country, and Indian Prime Minister Indira Gandhi became the only woman to chair the movement. Dictator Saddam Hussein's geopolitical ambition of leading the Third World remained unfulfilled. Iran’s spiritual leadership gave a different version of the events. According to them, Iranian Major General Abbas Doran crashed a fighter jet directly into the Al-Rashid hotel two weeks before the conference began and the hotel was destroyed. However, the hotel was actually hit only ten years later in 1993 by a U.S. cruise missiles as an alleged attack against a nuclear fabrications facility. Today, the hotel is located with in Baghdad’s most heavily-fortified ”Green Zone ” area which was declared as a no-go area for the public since the US led invasion of Iraq in 2003. Hostis (2021) is Al-Nawas’ first solo project. In his video jockey performance at Drift festival, AlNawas mixes historical videos found online during his research to reflect on the concept of hospitality and its contradictions through the tragic story of the Al-Rashid Hotel in Baghdad.

Vuonna 1982 valmistuneen viiden tähden Al-Rashid Hotellin oli tarkoitus isännöidä liittoutumattomien maiden johtajia heidän seitsemännessä konferenssissaan, mutta sen sijaan rakennus jäi rakennusvaiheen aikana kansainvälisten konfliktien panttivangiksi. Irakin ja naapurimaan Iranin väliset poliittiset jännitteet kärjistyivät nopeasti laajamittaiseksi sodaksi. Liittoutumattomien maiden liikkeen (NAM) jäsenenä Iran koki kansainvälisen konferenssin järjestämisen Irakissa poliittisena tappiona. Se tekisi kaikista kolmannen maailman maista Irakin vieraita. Sodan vuoksi konferenssia lykättiin lopulta vuodella. NAM:n perustajajäsen Intia valittiin isäntämaaksi, ja Intian pääministeristä Indira Gandhista tuli ainoa nainen liikkeen puheenjohtajana. Diktaattori Saddam Husseinin geopoliittinen tavoite johtaa kolmatta maailmaa jäi toteutumatta. Iranin hengellinen johto antoi tapahtumista toisenlaisen version. Heidän mukaansa iranilainen kenraalimajuri Abbas Doran pudotti hävittäjäkoneen suoraan Al-Rashid-hotelliin kaksi viikkoa ennen konferenssin alkua, ja hotelli tuhoutui. Hotelliin osui kuitenkin todellisuudessa vasta kymmenen vuotta myöhemmin vuonna 1993 Yhdysvaltain risteilyohjus, jonka väitettiin kohdistuneen ydinaseita valmistavaan laitokseen. Nykyään hotelli sijaitsee Bagdadin vahvimmin linnoitetulla "vihreällä vyöhykkeellä", joka oli julistettu yleisöltä kielletyksi alueeksi Yhdysvaltojen johtaman Irakin hyökkäyksen jälkeen vuonna 2003. Hostis (2021) on Al-Nawasin ensimmäinen sooloprojekti. Drift-festivaalin videojockey-esityksessään Al-Nawas sekoittaa tutkimustensa aikana netistä löytämiään historiallisia videoita pohdiskellakseen vieraanvaraisuuden käsitettä ja sen ristiriitaisuuksia Bagdadissa sijaitsevan Al-Rashid-hotellin traagisen tarinan kautta.

Bio

Ahmed Al-Nawas is an art worker based in Helsinki. His praxis has focused on archival research and collaborative knowledge production and content building. His recent collaborative project Fake Star with artist Minna Henriksson was exhibited in 2020 at Turku Art Museum. He curated Checkpoint Helsinki’s public program series Remembering Silences in 2015–2016 and has been a co-founder of two art spaces in Helsinki: Thirds Space and Museum of Impossible Forms.

Biografia

Ahmed Al-Nawas on Helsingissä asuva taiteentekijä. Hänen käytäntönsä on keskittynyt arkistotutkimukseen sekä yhteisölliseen tiedon tuottamiseen ja sisällön rakentamiseen. Hänen viimeisin yhteistyöprojektinsa Fake Star taiteilija Minna Henrikssonin kanssa oli esillä vuonna 2020 Turun taidemuseossa. Hän kuratoi Checkpoint Helsingin julkisen ohjelmasarjan Remembering Silences vuosina 2015-2016 ja on ollut mukana perustamassa kahta helsinkiläistä taidetilaa: Thirds Space ja Museum of Impossible Forms.