About

DRIFTS

Drifts is a nomadic art platform that organizes festivals, symposiums, and projects in different regions in Helsinki and Seoul. It seeks to engage with critical dialogues and address urgent societal issues through audiovisual, performative, and discursive practices. The platform is developed through a collaborative approach to foster long-term sustainable relations with the diverse neighborhoods and communities that build the city's plurality.

Drifts on nomadinen taide-alusta, joka järjestää taidefestivaaleja, symposiumeja ja projekteja Helsingissä ja Soulissa. Se osallistuu kriittiseen vuoropuheluun ja käsittelee ajankohtaisia yhteiskunnallisia kysymyksiä audiovisuaalisten, performatiivisten ja diskursiivisten käytäntöjen avulla. Alustaa kehitetään yhteistoiminnallisella lähestymistavalla, jonka tavoitteena on edistää pitkäaikaisia ja kestäviä suhteita erilaisiin kaupungin moninaisuutta rakentaviin yhteisöihin ja kaupunginosiin.

드리프트는 헬싱키와 서울의 다양한 지역에서 축제, 심포지엄, 프로젝트를 주관하는 유목 예술 플랫폼입니다. 시청각, 공연 및 담론을 통해 비판적 대화를 생산하고 직면한 사회적 문제들에 대해 질문합니다. 이 플랫폼은 장기적으로 지속가능한 도시의 다양성을 형성하기 위해 지역사회 이웃들, 공동체들과 협업하여 개발됩니다.ARCHIVE

Drifts Helsinki Team

Artistic Director: Soko Hwang
Collaboration Artistic Director: Giovanna Esposito Yussif
Curators: Linda Lazarov, Enna Bae, Marianne Savallampi 
Production Management: Ahmed Barakat
Producer: Tuuli Pohjola, Brad Mullen
Production Coordinator: Laura Jurmu
Production assistant: Tuulia Kivisto, Jasmin Mora, Kin On Tham, Teo Schiffer
Light Management: Mikko Kaukonen, Kristian Palmu
Light assistant: Tuomas Lehti, Kai Rubinov
Sound Management: Pedro Mac Loughlin
Sound assistant: Saana Unelma Pohjonen
Sound System: Tatu Nenonen
Communication Manager: Aala Nyman
Graphic Design: Ji Kim, Soko Hwang